Moeilijk bereikbare locaties

Rope access is een veilig maar tevens economisch interessant alternatief voor toegang tot werkplekken welke zeer lastig bereikbaar zijn voor het plegen van onderhoud. Denk bijvoorbeeld aan locaties op grote hoogte, in sterk verstedelijkt gebied waar geen hoogwerkers of kranen geplaatst kunnen worden, of boven water en groenstroken.  

Moeilijk bereikbare locaties

Rope acces biedt in deze gevallen dan vaak zowel besparing van tijd als geld en dat alles met minimale impact op de omgeving, waardoor andere bedrijfsprocessen niet of nauwelijks beïnvloed worden.  

Bij dit soort locaties en werkzaamheden kan het nuttig zijn om contact met ons op te nemen om meer informatie in te winnen of inzicht te krijgen wat de veiligheidsrisico’s zijn en hoe u uw project veilig kan afronden. Hiervoor kunnen wij een risico-inventarisatie voor op laten stellen door onze Hoger Veiligheidskundige (HVK).

Denk hier ook bijvoorbeeld aan toegang tot locaties met ingestorte magazijnstellingen; rope access biedt hier praktische en veilige mogelijkheden voor het creeren van veilige toegang tot de werkplek.

Neem CONTACT met ons op.